เรียนรู้การจำแนกพันธุ์มะม่วง

สถานะปัจจุบัน
ไม่ได้ลงทะเบียน
ราคา
ฟรี

มาเรียนรู้วิธีการจำแนกพันธุ์มะม่วงในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์มะม่วงที่มีศักยภาพ เหมาะในการปลูกเพื่อการค้า ครอสเรียนออนไลด์นี้จะแนะนำมะม่วงพันธุ์การค้าที่น่าปลูก และตอบคำถามให้กับเกษตรกร และผู้สนใจ เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ว่าควรปลูกมะม่วงพันธุ์ไหนดี ทั้งมะม่วงพันธุ์ไทยและมะม่วงต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงมารู้จักกับมะม่วงพื้นเมืองไทยที่มีชื่อแปลกๆ ที่ควรจะอนุรักษ์กันไว้
โดย น.ส.ขวัญหทัย ทนงจิตร นักวิจัย สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร