บทเรียนพัฒนาวิชาชีพ

การเรียนออนไลน์ในส่วนบทเรียนพัฒนาวิชาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ upskill reskill หรือ new skill ของเรื่องที่สนใจได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน

ฟรี

หลักสูตรการดูแลรักษาและการซ่อมบํารุง โดรนเพื่อการเกษตรเฉพาะทาง